İstatistik

5 Kasım 2010 Cuma

Qt'da programımızı Tam Ekran ve Yan Ekran yapmak

Çook çok uğraştığım ve 2 günde anca çözebildiğim sorunu sizinle paylaşmak istiyorum.

.pro dosyasına ekliyeceğimiz kodlarsymbian: {
// Define UID3 for the Symbian app.
// Qt for Symbian 4.6 beta release force to define that.
TARGET.UID3 = 0xSOMEUID
// cone.lib, eikcore.lib and avkon.lib Symbian libraries
LIBS += -lcone -leikcore -lavkon
}


main.cpp 'ye ekliyeceklerimiz

#include
#include "SomeMainWindow.h"

// Needed Symbian specific headers
#ifdef Q_OS_SYMBIAN
#include
#include
#include
#include
#endif

int main(int argc, char *argv[])
{
QApplication a(argc, argv);

  main w;

// Symbian specific code
#ifdef Q_OS_SYMBIAN
CAknAppUi* appUi = dynamic_cast (CEikonEnv::Static()->AppUi());
TRAPD(error,
if (appUi) {
// Lock application orientation into landscape
appUi->SetOrientationL(CAknAppUi::EAppUiOrientationLandscape);
}
);
#endif

w.showFullScreen();
return a.exec();
}

Hiç yorum yok: